График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година
съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици  по Наредба №10/01.09.2016 г. 3-5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране 24-25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 1 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2019 г. вкл.