Четвърти НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС
„Моето училище е най-хубавото“
Под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

https://azbuki.bg/fotokonkurs/