ДИ за СПК – втора и трета степен

Сесия януари – изпит по теория на професията на 23.01.2019 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 21.12.2018 г.

Сесия юни-юли – изпит по теория на професията на 06.06.2019 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 10.05.2019 г.

Сесия септември:
– изпит по практика на професията на 4 и 5.09.2019 г. от 08.00 часа
– теория на професията на 11.09.2019 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 30.08.2019 г.


Държавни зрелостни изпити 2018/2019 година

Сесия август-септември

Български език и литература 28 август 2019 г. от 08.00ч.
Втори ДЗИ 29 август 2019 г. от 08.00ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 30 август – 04 септември 2019 г. от 08.00ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ сесия август-септември от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г.
Допускане до ДЗИ до 22.08.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 23.08.2019 г.
Оценяване на изпитните работи от 29.08.2019 г. до 07.09.2019 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 10.09.2019 г.