8 клас – специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електрообзавеждане на производството“ – в дуална форма на обучение
9 клас – специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – в дуална форма на обучение и специалност „Компютърна техника и технологии“ – в дневна форма на обучение
10 клас – специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Електрообзавеждане на производството“ – в дневна форма на обучение, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – в дуална форма на обучение