Директор

инж. Цветелина Стойкова

 

 

 

Заместник-директор по учебно-производствена дейност

инж. Любка Тодорова