КОНСПЕКТИ по общообразователни предмети за всички специалности и форми на обучение

9 клас 10 клас 11 и 12 клас
 1. Български език и литература 9 клас
 2. Математика 9 клас
 3. Биология 9 клас
 4. Физика и астрономия 9 клас
 5. География 9 клас
 6. Химия 9 клас
 7. Английски език 9 клас
 8. Информатика 9 клас
 9. История 9 клас
 10. Информационни технологии 9 клас
 11. Философия 9 клас
 12. Руски език 9 клас
 13. Психология и логика 9 клас
 1. Математика 10 клас
 2. Български език и литература 10 клас
 3. Биология 10 клас
 4. Английски език 10 клас
 5. Етика и право 10 клас
 6. Физика и астрономия 10 клас
 7. Химия и опазване на околната среда 10 клас
 8. География 10 клас
 9. История и цивилизация 10 клас
 10. Информационни технологии 10 клас
 1. Математика 11 клас
 2. Български език и литература 11 клас
 3. Английски език 11 клас
 4. Философия 11 клас
 5. История и цивилизация 11 клас
 6. Математика 12 клас
 7. Български език и литература 12 клас
 8. Свят и личност 12 клас