1. Елка Цочева – старши учител по Български език и литература, Руски език
 2. Петьо Петков – учител по Български език и литература, История и цивилизация
 3. инж. Виолета Макавеева – старши учител по Английски език
 4. Юлия Писова – старши учител по Английски език
 5. Калинка Начева – лектор по Немски език
 6. Цветанка Манолова – старши учител по Математика, Информатика и ИТ
 7. Светла Петрова – старши учител по Информатика и информационни технологии
 8. Юлия Младенова – старши учител по История и цивилизация, География и икономика
 9. Наташа Басарова – старши учител по Философски цикъл
 10. Цвятко Господинов – учител по Физика и астрономия, Математика
 11. Мариана Витанова – старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
 12. Мая Чернева – лектор по Икономика и предприемачество
 13. Антон Георгиев – лектор по Изобразително изкуство
 14. Румяна Конова – старши учител по Физическо възпитание и спорт
 15. инж. Ирина Людиева – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 16. инж. Борянка Иванова – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 17. инж. Красимир Иванов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 18. инж. Ивалина Лазарова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“
 19. инж. Валя Иванова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“
 20. инж. Тихомир Мачев – учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“