СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми ученици и родители!
Откриването на новата учебна 2020/2021 г. в ПГМЕТ – Плевен ще се състои на 15 септември 2020 г,, вторник, от 10.00 часа.
Веднага след откриването ще се състои родителска среща за новоприетите ОСМИ класове.
От 17.30 часа на 15.09.2020 г. ще се състои родителска среща за 9-12 клас по график.
Присъствието е задължително предвид стартирането на занятията в присъствена форма в условията на епидемична обстановка!