Уважаеми ученици и родители,
Със Заповед №РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването се възстановява присъственото обучение
в ПГМЕТ-Плевен, считано от 31 май 2021 г.

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно Заповед № РД-01-274/29. 04. 2021 г.на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-1028/29. 04. 2021 г. на Министъра на образованието и науката,  се разрешава присъственото провеждане на учебни занятия, при спазване на следния график:
  • на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  • от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, XI и XII клас, за останалите класове присъственото  обучение се преустановява;
  • от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, X и XI клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

Резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ – VII, X и XII клас.

Протокол № 1 за резултатите на учениците от V и от VI клас от олимпиадата по Български език и литература – областен кръг, 2021 година


Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-90/10.03.2020 г. на Директора на РЗИ-Плевен и съгласно Заповед № РД-09-603/11.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, обучението в ПГМЕТ – Плевен за учениците от VIII до XII клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, в периода от 15. 03. 2021 г. до 26. 03. 2021 г. включително.
Призоваваме да следите съобщенията в сайта на ПГМЕТ, фейсбук страницата и в електронния дневник.

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно Заповед № РД-01-52/26. 01. 2021 г.на Министъра на здравеопазването и писмо на МОН  се разрешава присъственото провеждане на учебни занятия при спазване на следния график:
от 4. 02. 2021 г. до 17. 02. 2021 г.  – присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас;
от 18. 02. 20121 г. до 2. 03. 2021 г. – присъствено се обучават учениците от X и XI клас;
от 4. 03. 2021 г. до 17. 03. 2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас.

 

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед № РД-01-20/15. 01. 2021 г.на Министъра на здравеопазването и писмо на МОН от 18. 01. 2021 г. се разрешава присъственото провеждане на практически часове, които не могат ефективно да се осъществяват в електронна среда.
Подробна информация за организираното практическо обучение, учениците ще получат от класните ръководители и учителите по практика.

Обучение от разстояние в електронна среда

СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми ученици и родители!
Откриването на новата учебна 2020/2021 г. в ПГМЕТ – Плевен ще се състои на 15 септември 2020 г,, вторник, от 10.00 часа.
Веднага след откриването ще се състои родителска среща за новоприетите ОСМИ класове.
От 17.30 часа на 15.09.2020 г. ще се състои родителска среща за 9-12 клас по график.
Присъствието е задължително предвид стартирането на занятията в присъствена форма в условията на епидемична обстановка!