Покана за създаване на нов Обществен съвет към училищетоСКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ПГМЕТ-Плевен!


В А Ж Н О!
На 7 септември 2022 г., сряда, от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за VIII клас,
нов прием учебна 2022/2023 година.
Уважаеми родители, ще се запознаете с класните ръководители, преподавателите по учебните дисциплини и ще получите информация относно началото на учебната година.