Присъствено обучение

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-01-65/16.02.2022 г. на директора на РЗИ – Плевен за отмяна на противоепидемичните мерки, считано от 21.02.2022 г., обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма ще се осъществява присъствено.

Тестването с щадящи неинвазивни тестове ще се извършва всеки понеделник от 7.30 часа преди първия учебен час.


Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД09-2196/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии и заповед №РД01-50/03. 02. 2022 г. на РЗИ-Плевен, ПГМЕТ-Плевен преминава на ротационен принцип на обучение.
В периода от 07. 02. 2022 г. до 18. 02. 2022 г. обучението на учениците от 8 до 12 клас, записани в дневна и в дуална система на обучение, ще се осъществява по график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Teams, както следва:

1.В периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г., включително – присъствено обучение за учениците от 8, 10 и 12 клас и
ОРЕС за учениците от 9 и 11 клас.

2. В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г., включително – присъствено обучение за учениците от 9 и 11 клас и
ОРЕС за учениците от 8, 10 и 12 клас.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с изпълнение  Заповед № РД-01-34/25. 01. 2022 г. от РЗИ Плевен, ПГМЕТ-Плевен преминава на ротационен принцип на обучение.
В периода от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, обучението на учениците от 8 до 12 клас, записани в дневна и в дуална система на обучение, ще се осъществява по график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии – чрез електронната платформа Teams, както следва:.
1. Присъствено обучение за учениците от 10 и 12 клас.

2. ОРЕС за учениците от 8, 9 и 11 клас.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

От 06 декември 2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия в ПГМЕТ – Плевен. Всички класове се обучават хибридно (присъствено в училище са учениците, заявили желание за тестване, и в ОРЕС /онлайн в реално време/ са заявилите нежелание за тестване).

Тестването на учениците ще се извършва в училището, в класната стая на всеки клас, всеки понеделник, в присъствието на педагогически специалист и/или непедагогически персонал с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването.

Напомняме, че 30 минути преди тестването ( в първия учебен час от 8,00 ч.) учениците не трябва да приемат храна и напитки!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме Ви, че от 2 .11. 2021 г., всички ученици от VIII до XII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, чрез електронната платформа Teams.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на т. 8 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 4 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и информация на 28.10.2021 г. от Единен информационен портал за COVID 19 за потвърдени случаи и заболяемост от COVID-19 по области и за страната на база на 100 000 население за 14 дневен период за област Плевен – 506.77 %, ПГМЕТ-Плевен преминава на ротационен принцип на обучение.
В периода от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г. обучението на учениците от 8 до 12 клас, записани в дневна и в дуална система на обучение, ще се осъществява по график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии – чрез електронната платформа Teams, както следва:.
1.В периода от 29.10.2021 г. до 05.11.2021 г., включително – присъствено обучение за учениците от 8, 11 и 12 клас и ОРЕС за учениците от 9 и 10 клас.
2. В периода от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г., включително – присъствено обучение за учениците от 9 и 10 клас и ОРЕС за учениците от 8, 11 и 12 клас.

1 ноември – Ден на народните будители!

С поздрав към всички, които палят искрата на българщината и просвещението в душите ни – клуб „Арт колегия“.