Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед № РД-01-20/15. 01. 2021 г.на Министъра на здравеопазването и писмо на МОН от 18. 01. 2021 г. се разрешава присъственото провеждане на практически часове, които не могат ефективно да се осъществяват в електронна среда.
Подробна информация за организираното практическо обучение, учениците ще получат от класните ръководители и учителите по практика.

Обучение от разстояние в електронна среда

СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми ученици и родители!
Откриването на новата учебна 2020/2021 г. в ПГМЕТ – Плевен ще се състои на 15 септември 2020 г,, вторник, от 10.00 часа.
Веднага след откриването ще се състои родителска среща за новоприетите ОСМИ класове.
От 17.30 часа на 15.09.2020 г. ще се състои родителска среща за 9-12 клас по график.
Присъствието е задължително предвид стартирането на занятията в присъствена форма в условията на епидемична обстановка!