Важно!

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 23. 11. 2020 г. /понеделник/ в ПГМЕТ-Плевен се въвежда редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда, съгласно приложения график.

Открий своя талант. Своя път. Своя избор.

„Европейската седмица на професионалните умения“ стартира за пета поредна година под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“
Началото бе дадено чрез информационна кампания в ПГМЕТ. Представени бяха специалностите в гимназията и възможностите за обучение и реализация.
С виртуална разходка в електрическа подстанция на „ЧЕЗ Разпределение България“АД, учениците от специалност „Електообзавеждане на производството“, дуална форма на обучение, се запознаха отблизо със закрита и открита разпределителна уредба 110/20/10 kV, захранваща голям район на територията на град София.
Присъдената първа награда от включилите се в предизвикателството, отправено към бивши и настоящи ученици, е на
Боян Бойчев – „Как професионалното обучение ми помогна да открия своето призвание“

ПГМЕТ-Плевен обявява предизвикателство към свои настоящи и вече завършили ученици
като обявява конкурс за написване на есе на тема:

„Как професионалното обучение ми помогна да открия своето призвание“

Краен срок за предаване на произведенията: 10.11.2020 год.
На победителите ще бъдат връчени грамоти и предметни награди, а победилата творба ще бъде споделена на сайта ни.
Есетата можете да изпращате на email: pgmet_pleven@mail.com

Пожелаваме УСПЕХ на всички, които желаят да се включат в предизвикателството!

 

 

Будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно. С такива мисли и убеждениия учениците от клуб „Краезнание“ и „Театър в рими“ представиха табло и презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Днес, от дистанцията на изминалите векове, още по-убедетелно звучат пророческите думи на Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, култура , писменост и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина.

На 1 ноември се прекланяме пред многобройните дейци на словото, на онези творци, които успяха да пренесат мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.

Благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители !

Честит празник!

                   

Благодарим на НАП-Плевен

През новата учебна година ПГ по механоелектротехника – Плевен разшири гамата на специалностите от направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. Учениците придобиват професия по специалностите „Телекомуникационни системи“, „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и „Микропроцесорна техника“. Качествено образование се постига с добър екип от опитни преподаватели в съчетание с добре оборудвани компютърни зали, учебни лаборатории и специализирани кабинети.
Цялата училищна общност изразява своята благодарност към ТД на НАП – Велико Търново в лицето на г-жа Цветомила Потурлиева, директор на офис Плевен, за дарените 40 настолни компютърни конфигурации. Директорът на ПГМЕТ, инж. Цветелина Стойкова, връчи благодарствено писмо и отбеляза, че с дарените компютри ще бъдат оборудвани две лаборатории, кабинет по техническо чертане и кабинет по програмиране.
Надяваме се ползотворното сътрудничество между нашата образователна институция и ТД на НАП да се развива във времето и да се превърне в едно дългосрочно и полезно партньорство и за двете страни.

Сключени договори с фирми за дуално обучение

Ваптех адПрез втората половина на месец септември 2020г. учениците от 12 клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“ от дуална система на обучение, подписаха трудови договори за работа във фирмите “ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „АС – ДС“ ООД, където работеха и през учебната 2019/2020 година. Това е вторият випуск завършващи ученици от дуалната система на обучение (обучение чрез работа), което се осъществи благодарение на участието на ПГМЕТ – Плевен в Българо-швейцарския проект „Домино“.
Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика или като обучение чрез работа и при специалностите „Микропроцесорна техника“ и „Машини и системи с ЦПУ“, а работодалите са „УниПос“ ООД, „Метални конструкции“ АД, „Илинден“ ЕООД, „Ваптех“ ЕООД и „Офис Решения БГ“ ЕООД. Всички новозаписани ученици от дуално обучение получават стипендия, докато подпишат договори със съотвената фирма.
В 11 клас учениците работят във фирмите 2 дена в седмицата, а останалите дни учат в училище. В 12 клас провеждат практическото си обучение в реална работна среда във фирмите 3 дена седмично, а на училище са останалите 2 дена. И през двете години обучаващите имат сключени трудови договори, получават заплата – 90 процента от минималната работна заплата почасово, работно облекло и имат застраховки. На базата на натрупания стаж при дипломиране учениците получават и трудовите си книжки.
Голяма част от вече завършилите ученици продължават работа в партньорските ни фирми, като учат задочно висше образование по специалността.
Изключително сме благодарни на Евгения Накова, Ралица Янева, Нора Петрова, на партньорските ни фирми за подкрепата и доверието, което ни оказват, за търпението, което проявяват при обучението на учениците, за съпричастността им.

СЪОБЩЕНИЕ

До 09 октомври 2020 г. може да подадете своите документи за курс за учителска правоспособност към ЦСДК при Технически университет – Габрово. Право имат кандидати, придобили бакалавърска или магистърска степен на образование по специалност, по която се провежда обучение в ТУ-Габрово.
Заявление и копие на документ за образователна степен може да подадете всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в сградата на ПГМЕТ-Плевен при секретаря.