Отбелязване на Деня на народните будители в ПГМЕТ – Плевен

На 30.10.2018г. в ПГМЕТ – гр. Плевен, в часа на класа ученици от 8 и 9 клас под ръководството на учителите Петьо Петков и Галя Петрова проведоха викторина-състезание, посветена на Деня на народните будители. Децата изразиха своята почит и признателност към безценното дело на онези велики българи, които запазиха за нас, бъдещите поколения, славната българска история и неподправен език, желанието за свобода и вяра в светлото бъдеще на древната ни нация.
Аксения Андреева от 10б клас и Йоан Вълов от 11б клас прочетоха тематични авторски есета. Младите хора демонстрираха желанието на учениците от ПГМЕТ да уважат и продължат делото на поколенията будители, вдъхновявайки по-малките си съученици с личния си пример.
Мероприятието протече в три етапа. Първоначално двата отбора трябваше да разпознаят снимки на видни възрожденски деятели и да запишат имената им. Тук познанията на тийнейджърите бяха на висота и резултатът бе равен.
По време на втория етап децата демонстрираха езиковата си грамотност. Опитът си каза думата и отборът на 9 клас, воден от Нанко Пачников, победи оспорвано с 2 точки преднина отбора на 8 клас, предвождан от Надим Филипов.
В последния кръг от викторината г-жа Галя Петрова предизвика присъстващите ученици и учители със забавна игрословица. Финалът на мероприятието бе увенчан от връчване на почетни грамоти на капитаните на двата отбора от директора на гимназията – инж. Цветелина Стойкова.
Автор: Петьо Петков
Под ръководството на класния ръководител г-жа Юлия Младенова учениците от 10б клас изработиха табло по случай 1 ноември – Денят на народните будители. В изработването му най-дейно участие взеха Ирена Първанова, Аксения Андреева и Аделин Михайлов.
На 31.10.2018 г. учениците от 10б клас с класен ръководител г-жа Юлия Младенова приятно изненадаха своите учители със слово и жест по случай Деня на народните будители. С топли думи децата изразиха своето уважение и признателност към хората, които ежедневно им откриват тайните на знанието, възпитават ги в дух на родолюбие и почит към делата на великите българи, съхранили и пренесли през вековете духовността, езика, писмеността и културата ни. От името на класа Аксения Андреева и Спасимир Илиев поднесоха цветя на своите учители в знак на благодарност за всичко, което те са правили и правят за своите възпитаници, с пожелания никога да не губят възрожденската искра, която носят в себе си.