Седмица на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018 г. и „Дни на отворените врати“

21.11.2018 г._За деня на отворени врати учениците от 10 клас на ПГМЕТ- Плевен, специалност „Електрообзавеждане на производството“, посетиха партньорската ни фирма „ЧЕЗ България“ ЕАД. Специалист „Човешки ресурси“, г-жа Анна Тодорова, представи презентация за структурата на дружеството и възможностите за работа и стаж в него. Запознаване с работата в кол центъра направи инж. Илиян Янкулов – бивш ученик на нашето училище. Той представи и залата за отдих към центъра, която много се хареса на учениците. Младежите разгледаха командната зала в диспечерската служба, от която се управлява мрежата за средно и ниско напрежение за територията на областите Ловеч, Плевен, Монтана, Враца и Видин. Инж. Виолин Йоцов разказа за случаи на аварии по мрежата, при които са важни бързината и професионализмът на операторите за спасяването на човешки животи. В момента по проект ДОМИНО в „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД практика в реална работна среда преминават 7 ученици, а през следващата учебна година ще се включат още 9. По същия повод ученици от 9 и 10 клас на ПГМЕТ – Плевен посетиха и фирма „АС-ДС“ ООД, където инж. Димитър Данков ги запозна с дейностите на фирмата, в която по настоящем по проект ДОМИНО се обучават 6 ученици в дуална форма на обучение. От новата учебна година предстои включване на още ученици, към което присъстващите проявиха голям интерес. 23.11.2018 г._Седмицата на професионалните умения за учениците в ПГМЕТ – Плевен продължи с посещение на фирма „Електроника и софтуер“ ЕООД. Фирмата е дългогодишен партньор на гимназията ни. През годините много ученици са придобили професионални знания и умения по време на производствените си практики в „Електроника и софтуер“ ЕООД, а също така и при съвместната работа по Проект „Ученически практики“. Днес ученици от специалност „Компютърна техника и технологии“ бяха гости на инж. Николай Савов, управител на фирмата, заедно със своя учител по професионална подготовка – инж. Ивалина Лазарова.