Състезание по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК” в ПГМЕТ – Плевен

На 15 януари 2019 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен се проведе състезание по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК”.
Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката, а партньор е Търговска верига за електронни компоненти, инструменти и  измервателна апаратура „ЕЛИМЕКС“.

Целите на мероприятието са:

  • да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии  от направления:
    523 –  Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
    481 –  Компютърни науки
  • да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на електрониката;
  • да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви;
  • да се сравнят постиженията  в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво;
  • да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.

В националното състезание „Мога и зная как” участват ученици от професионалните гимназии от цялата страна, разделени  в две възрастови  групи:
І група: ученици от ІХ – Х клас;
ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас.

В училищния кръг взеха участие представители и на двете възрастови групи от специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Микропроцесорна техника“.
Почетни гости и  квестори на състезанието бяха представители  на Технически университет  – гр.Габрово и Технически университет – гр.Варна.

Призови места в класацията заеха, както следва:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  9-10 КЛАС
1. СВЕТЛИН  БОРИСЛАВОВ  СТОЯНОВ                      69 т.
2. МАРТИН  АНАТОЛИЕВ  ПЕТРОВ                             66 т.
3. ПЛАМЕН  РУМЕНОВ  МАТЕЕВ                                  60 т.

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА 11-12 КЛАС
1. ИВАН  ХРИСТОВ  ХРИСТОВ                                        66 т.
2. ИВАН  ГЕОРГИЕВ  ЯНКОВ                                          64 т.
3. КРИСТИЯН  ВЕНЕЛИНОВ  КИРИЛОВ                   49 т.

На победителите бяха връчени грамоти от Търговска верига „ЕЛИМЕКС“ и Технически университет – гр. Габрово, а останалите участници в състезанието получиха поощрителни награди.

Галерия