Ден на „Отворените врати“ за учениците на ПГМЕТ във фирма „УниПОС“

ПГ по механоелектротехника – Плевен е първото професионално училище в Северозападна България осъществило прием на ученици за обучение в дуална форма по специалностите „Електрообзавеждане на производството“, „Машини и системи с ЦПУ“ и „Микропроцесорна техника“.

През следващата учебна 2019/2020 година предстои учениците от специалност „Микропроцесорна техника“ да започнат практика в реална работна среда. За целта е необходимо да се проведат предварителни срещи с фирми от града, които се нуждаят от кадри от тази специалност и биха могли да предложат работни места за бъдещите практиканти.

„УниПОС“ е една от първите фирми в България, която е започнала своята дейност през 1995 година и е специализирала в производството на пожароизвестителна техника.

Преди броени дни „УниПОС“ отвори вратите си за учениците на ПГМЕТ – Плевен. Беше дадена възможност младежите да се запознаят с естеството на работа, високотехнологичното и модерно оборудване и предизвикателството да работиш в голяма и съвременна фирма.

На по-късен етап ще бъде проведен тест, който ще установи нивото на знания и професионални умения и компетенции на десетокласниците. На най-добре представилите се ще бъде дадена възможност за сключване на трудов договор и практика в реална работна среда през следващата учебна година.