Национална олимпиада по Информационни технологии

Националната Олимпиада по ИТ се провежда от 2002/2003 учебна година. МОН е официален организатор и основен спонсор на всички издания от Олимпиадата.

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – едната от V до VIII клас включително и другата от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

При защитата на проекти както на областен кръг, така и на национален кръг, се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Само на националния кръг учениците се явяват и на тест.

Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 50%. Останалите 50% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект.

Тестовите работи са анонимни. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършват прозрачно в присъствието на учители/ръководители на участващи в олимпиадата ученици.

Победителите в Олимпиадата получават специални дипломи от МОН, които могат да се използват при приемането във Висши Учебни Заведения. Допълнително се дават предметни награди от различни спонсори.

На 9 март се състоя областния кръг на олимпиадата в СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен. Отборът на ПГМЕТ – гр. Плевен в състав Кристиян Кирилов и Златин Стефанов, ученици от 12Б клас – специалност „Компютърна техника и технологии“, с ръководител инж. Ивалина Лазарова представиха и защитиха своя проект на тема
„Интернет приложение за по-здравословен начин на живот SmartTrainer „.

Стискаме палци за нашите момчета и очакваме решението на областната комисия.