Трето място в Национално състезание по Компютърни техники и технологии

На 14.03.2019 г. в ПГЕХТ „Професор Асен Златаров“ се проведе Национално състезание по Компютърни техники и технологии. Състезанието протече в два кръга – теоретичен и практически. На теоретичния представителите на отборите решаваха два различни теста. Практическият кръг се свеждаше до асемблиране на компютърна конфигурация от отделни компоненти. Оценяването и при двата кръга е двукомпонентно – за точки и за време, като по-голяма тежест бе придадена на практическия кръг. След оспорвана борба на първо място се класира ПГЕХТ „Професор Асен Златаров“ – гр. Плевен, на второ място ПГМЕТ – гр. Пазарджик и на трето място ПГМЕТ – гр. Плевен. Отборът беше в състав – Виктор Върбанов и Цветан Георгиев, ученици от 11Б клас, специалност „Компютърна техника и технологии“, с ръководител инж. Тихомир Мачев.