Второ място в IX-то издание на проект „Народните будители и Аз“ за ученик от ПГМЕТ – Плевен

За четвърти път в IX-то си издание проектът „Народните будители и Аз“допуска индивидуално участие на ученици освен отборно на цели паралелки. Организатори на проекта са ротари клубове от гр. Пловдив и гр. Пазарджик, Община Пловдив, МОН, ПУ „Паисий Хилендарски“, РИМ – гр. Пловдив, СБУ, РУО, а също така организации, асоциации, граждански движения от гр. Пловдив.

Проектът насърчава вътрешната потребност за самоизява на учениците, възкръсването на спомените за най-високите върхове на нашата история и националния ни дух. Със средствата на художественото слово , изобразителното изкуство и съвременните технологии участниците в конкурса изразяват своята представа и отношение към бунтовните дела и думи на патриотите, участвали в освобождението на България от петвековното турско робство.

Темите за 2018/2019 година бяха:
* 280 години от рождението на Софроний Врачански
* 185 години от рождението на Любен Каравелов
* 150 години от създаването на Български революционен централен комитет /БРЦК/

Градът ни бе представен от Школа „Приложна фотография“ с ръководител инж. Иван Николов към ЦПЛР-ЦУТНТ – Плевен в лицето на Николай Александров-Лесидренски, ученик в 11 клас на ПГ по механоелектротехника – гр. Плевен, специалност „Компютърна техника и технологии“. Николай избра темата „150 години от създаването на БРЦК“ и я представи чрез мултимедийна презентация, като в нея бяха използвани авторски фотографии на исторически места и паметници от Плевен.

Официалното връчване на наградите ще бъде на 15 май 2019 г. на Празника на Плевен в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Плевен.