Среща-разговор със Спас Мавров – скулптор, иконописец, писател-езотерик

Днес, 26 март, в ПГМЕТ – Плевен се състоя среща с една изключително интересна личност – Спас Мавров.

Той е един от малцината наши автори-езотерици, които са проникнали зад пределите на общоприетото и научното. Повече от се занимава с езотерични науки. Придобива степен по линията на българските колобри, наследници на знанията на първия монотеистичен бог Танг-Ра. Има редица изследвания и разработки в областта на тайното знание, които представя в няколко цикъла лекции: „Нестандартни проблеми в науката. Връзка между научно и езотерично знание“, „Езотерична астрология“, „Дванадесетте тайнства на Христос“ и др. По тези теми има множество публикации в периодичния печат. Автор е на 11 книги в областта на тангризма: „Свръхсетивност“, „Теория на енергийния обмен“, „Отношението – функция на еволюцията“, „Балканите – жлеза на времето“, „12-те тайнства на Христос“, „Колобар“, „Пътят на пробудената душа – астрология на траките“, „Свръхсетивност“, „Отношението – функция на еволюцията“, „Балканите – жлеза на времето“, „Български вълшебни сакрални приказки“, „Трилогия“ и „Алхимията като наука“.

Учениците със затаен дъх слушаха разказа на Спас Мавров за древното българско учение Танг-Ра и хилядолетната мъдрост на българския народ, за символиката в българското народно творчество и основните знаци за семейство, род, народ, племе, за духовното развитие и израстване на човека. Младежите се интересуваха от връзката ни с Космоса, безкраен ли той, какво е „време“.

Съпругата на автора, Катерина Маврова, отговори на много въпроси, свързани с астрологията, мястото и мисията на човека в неговия живот, пътят на Съдбата и личният избор на всеки.

Всички присъстващи получиха малък, но много ценен подарък – символа на Небесната костенурка, личен знак на Танг-Ра.

В края на срещата във фоайето на гимназията ни г-н Мавров обърна внимание на едно стенно пано. Оказа се, че то е изработено в стил негатив – вдлъбнат релеф вместо изпъкнал, и вероятно е единствено по рода си в България. Като скулптор той не е виждал друго подобно в страната.

Срещата с автора и плевенската общественост продължи от 16 часа в Художествена галерия Дарение „Светлин Русев“.

Благодарим на колежката ни г-жа Мариана Витанова, учител по биология и химия, за подготовката и осъществяването на срещи с интересни и значими за нашето духовно израстване личности, които започват да се превръщат в традиция за ПГМЕТ и града ни – Веселин Орешков, Неда Антонова, Спас Мавров.

Галерия