140 години Търновска конституция

 

„Съвременният демократичен български конституционализъм има дълбоки и здрави устои, положени още в епохата на националното Възраждане.
На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност.
Търновската конституция е една от най-демократичните за времето си. Тя е вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа и Просвещението.“ (https://www.parliament.bg/ns140/bg/turnovo-constitution)
В ПГ по механоелектротехника годишнината беше отбелязана във всички класове в Часа на класа. Младежите се запознаха с подробности около свикването на Велико Народно събрание и дебатите по създаването на Конституцията на Княжество България. Научиха много нови термини, понятия и най-важното – някои от основните права и задължения, които имат като граждани на Република България. Някои от тях представиха свои презентации по темата, с които декларираха своето отношение към основния закон на държавата ни.
8А, 9А и 9Б класове
10А и 10Б класове