Втори модул от проект „Гражданско образование в действие“

Днес, 3 юни 2019 г., в ПГ по механоелектротехника – Плевен се проведе вторият модул от проект „Гражданско образование в действие“. Обучението се осъществи в 11Б клас от г-жа Наташа Басарова, преподавател по Философия, в рамките на два учебни часа.
През първия час /теоретична част/ младежите се запознаха с основни термини и концепции като „справедливост“, „равенство“, „права – граждански, политически, социални, културни“, „отговорност“, „граждански протест“, „гражданско неподчинение“, „вот на доверие/недоверие“.
През втория учебен час се проведе дискусия на тема „Ползи от гражданската активност и гражданската позиция“.

Първият модул на обучението бе проведен преди Великден, на 23 април, от експертa на Sofia Platform г-н Момчил Методиев. В рамките на урока „Гражданско общество и гражданско участие: Аз и моята гражданска позиция“ учениците обсъдиха има ли смисъл от гражданската активност и как се реализира тя. Последва дискусия по интересни казуси от ежедневието и какво би било тяхното решение сега и преди 1989г.

До края на учебната година ще бъде проведен и трети модул от обучението.