13-14.07.2019 г._Обучение по НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“_гр. Свищов

На 13 и 14 юли 2019 г. педагогическите колективи на ПГМЕТ – Плевен и ПГСС – Долни Дъбник проведоха съвместно обучение по НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Темата на обучението беше „Лидерски умения в училищен контекст“, а образователната институция – Център за обучение и развитие към „Училища Европа“ – гр. Плевен.

Заниманията се проведоха в два дни по следните подтеми:

1. Мениджмънт и лидерство

2. Лидерство в училище – учителят като лидер в образователната институция

3. Качества на успешния лидер

4. Лидерство в партньорството с родителите

Всяка част приключи с практикум – работа по групи. В края на обучението всеки обучаем получи комплект с материали по темата, работи самостоятелно в интернет платформата на ЦКПС и реши индивидуален онлайн тест.

Комплекс „Манастира“ – Свищов любезно предостави зала за обучение. През свободното време педагозите от двете гимназии се насладиха на живописната планинска местност, в която се намира комплексът, и посетиха възстановения от 16 век манастир „Успение Богородично“.

Галерия