На нови симулатори по Проект ДОМИНО се обучават учениците в ПГМЕТ – Плевен

В рамките на проект  „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (накратко ДОМИНО – „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) в ПГМЕТ – Плевен  бяха закупени 2 програмиращи станции iTNC на фирма HEIDENHAIN. Те са предназначени за практически занятия на ученици от 10 клас, професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, обучаващи се по дуална система. Машините бяха доставени с помощта и съдействието на фирма ЕСД България, представител и сервиз на DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH за България, Сърбия, Македония, Черна гора, Косово и Албания.

iTNC е програмираща станция на универсална система за ЦПУ за фрезови, пробивни и машини тип обработващ център с до 5 управляеми оси. Чрез тях ще се повиши качеството на обучение и ще се придобият практически професионални знания и умения за програмиране и настройване на машини с цифрово-програмно управление.

Основното предимство на симулаторите е нагледност, удобство и лесно обслужване при диалога с потребителя, използват се оригинална клавиатура и персонален компютър. Създаването и тестването на програмите на програмиращата станция не се отличава от това на реалната машина и система, затова те са особено подходящи за обучение.

С особен интерес и ентусиазъм десетокласниците от специалност „Машини и системи с ЦПУ“, обучаващи се по метода на дуалната система на образование, посрещнаха новата придобивка и стартираха запознаването със съвременната технология и овладяването на нови компетенции за управление на машините.