Дуалната система на образование – път на възможности за професионално развитие в бъдеще

Вчера, 25 октомври, Плевен беше домакин на Кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред професионалното образование и дуалното обучение“ с участието на министъра на образованието Красимир Вълчев. Събитието събра представители на бизнеса, г-жа Албена Тотева – началник на РУО – Плевен, експерти и директори и учители от професионалните гимназии в града ни. Домакин на форума бе изпълняващият в момента длъжността областен управител д-р Красимир Трифонов.

Бизнесът в България изпитва необходимост от подготвени и интелигентни професионални кадри, които да допринесат за развитието на икономиката в региона ни и страната като цяло. Към момента обаче професионалното образование не може да задоволи нуждите в количествено и качествено отношение. През следващите 10 години най-силно ще се усети недостигът на средни и висши технически кадри – технически специалисти, водни инженери, енергетици, в машиностроенето, механотрониката, електротехниката. Трябва младите хора да бъдат стимулирани да изберат професионалното образование и висше в областта на техниката и ИТ, т.к. след 10 години се очаква масово навлизане на машини с изкуствен интелект. Това е причината за въвеждане на дуалното образование и допълнителното стимулиране на учениците, които се обучават в тази форма. Очаква се най-големият ръст на заплатите в близко бъдеще да бъде в сферата на позициите, които изискват професионално и професионално-техническо образование.

Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен бе представена от инж. Цветелина Стойкова, директор на учебното заведение, и учители по специални предмети от професионалните направления, по които се обучават ученици в дневна и дуална форма. Нашата гимназия е първата в Северо-Западна България, която въведе дуалната форма на обучение по една от традиционните специалности „Електрообзавеждане на производството“. Четири години по-късно ние обучаваме дуално ученици във всички гимназиални класове по специалностите „Електрообзавеждане на производството“, „Микропроцесорна техника“ и „Машини и системи с цифрово-програмно управление“. Част от тях за първа/втора година в рамките на два или три дни седмично придобиват професионални знания и умения чрез практика в реална работна среда във фирмите-партньори, с които работим.

Участие в Кръглата маса взе и г-жа Евгения Накова, дирекция „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България ЕАД. Без подкрепата и партньорството с компанията обучението на ученици от професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ вече трета година нямаше да е реалност. Отношенията на ПГМЕТ и ЧЕЗ България ЕАД могат да послужат като успешен модел на сътрудничество между бизнеса и образователната институция чрез създаване на социални придобивки за учениците, на комфортни условия за работа, на възможности за професионално насочване, реализация и развитие на младите хора в сектора. Така бизнесът сам обучава своите бъдещи кадри и възпитава у младите хора освен професионални качества и отношение към работата, чувство за колективизъм и съпричастност, трудова дисциплина.