29.10.2019 г._Ден на отворените врати_издание 1

И отново ПГ по механоелектротехника отвори широко и гостоприемно врати за своите по-малки приятели – седмокласниците. Догодина пред тях ще стои трудната и отговорна задача – да изберат пътя, по който ще продължат своето обучение. Професионалното образование е приоритетно за страната и бизнеса. Едни от най-търсените са професиите в областта на ИТ технологиите, енергетиката и машиностроенето. ПГМЕТ е професионално училище с традиции в подготовката на средни кадри в тези направления – техници на компютърни системи, техници на електронна техника, електротехници, машинни техници.

В обновените компютърни зали и лаборатории колегите от професионалните направления заедно с ученици от 11 и 12 клас представиха интересни аспекти от практическото обучение, предоставиха възможност на малките гости да вземат участие в експериментите и демонстрациите. Любопитство, сръчност и желание показаха бъдещите гимназисти.

Искрено вярваме, че сме успели да запалим искрата на любознателност и удовлетворение от направеното със собствените им ръце. А новите и интересни срещи тепърва предстоят!