30-31.10.2019 г._Дни на отворените врати във фирми партньори на ПГМЕТ по дуалната система на обучение

30.10.2019 г.

Днес, от 9.30 часа в сградата на ЧЕЗ Разпределение България ЕАД се състоя  Ден на отворените врати. На срещата присъстваха заместник-министърът на образованието, г-жа Таня Михайлова, Маргарита Гатева – експерт по професионално образование към МОН, Албена Тотева – началник на РУО – гр. Плевен, Емил Тодоров – старши експерт по професионално образование към РУО – гр. Плевен, инж. Цветелина Стойкова – директор на ПГ по механоелектротехника – гр. Плевен, ученици от 12 клас на ПГМЕТ, провеждащи обучението си 3 дни във фирмата в реална работна среда с ръководител инж. Ирина Людиева.

От страна на домакините на събитието присъстваха г-жа Ралица Янева – ръководител човешки ресурси, инж. Виолин Йоцов – ръководител СДЗ, инж. Асен Йончев – експерт ЗБУТ, инж. Иво Уруков – ръководител оперативен център, наставници на учащите и др.

Срещата откри инж. Стойкова, която сподели впечатленията и натрупания опит от партньорството с ЧЕЗ при обучение на ученици по дуалната система. В работния разговор гости и домакини обмениха идеи относно трудности и проблеми, които възникват при обучението на младите хора, начините на преодоляването им и повишаване качеството на придобиваните знания и умения, провеждане на курсове за обучение на наставници. В дружеска обстановка учениците споделиха удовлетворението си от работата в ЧЕЗ и повишаването на личната им мотивация по отношение на продължаване на образованието им в сферата на електроенергетиката след завършване на средно образование.

Във втората част на събитието ученици от 6 клас на ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен и 8 и 10 клас на ПГМЕТ  посетиха колцентъра на ЧЕЗ, където г-жа Десислава Диловска ги запозна  с работата в него. Децата бяха впечатлени от работната обстановка и залата за отдих, където поиграха тенис на маса, дартс и др. игри.

Срещата завърши с посещение на диспечерската служба, където инж. Виолин Йоцов запозна младежите с предизвикателствата в специализираното диспечерско звено.

Събитието беше изключително полезно, конструктивно и интересно за всички участници в него.

31.10.2019 г.

Днес нашият партньор в дуалната система на обучение фирма „УниПОС“ отново отвори врати за учениците на Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен. Гостуването тази година обаче е по-интересно, защото в качеството на домакини бяха и нашите възпитаници от 11б клас, обучаващи се по специалността „Микропроцесорна техника“, професия „Техник на електронна техника“. Гости бяха най-малките ни ученици от 8 клас, специалност „Системно програмиране“.

Децата се запознаха с производствения процес в предприятието, с трудовия ред и дисциплина, с местата за отдих. Те бяха впечатлени от съвременното оборудване и апаратура, с помощта на които се произвежда продукцията във фирмата. Гид навсякъде беше г-жа Невена Дилкова, мениджър „Човешки ресурси“. Тя представи на гостите и нашите ученици, които бяха на своите работни места по време на практиката им в реална работна среда – Спасимир, Ирена, София, Анатоли, Аксения. Младежите се справят отлично с работата, демонстрирайки придобитите в училище знания и умения. А Спасимир е истински отличник – от самото начало на своята практика той преизпълнява дневната си норма на машината за лазерно гравиране на надписи. Аксения и София с дамска прецизност и точност запояват платки, а Ирена и Анатоли се занимават със сглобяване на детайли. Част от работата на предприятието беше представена от инж. Диана Борисова – възпитаничка на Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен, повод отново да се почувстваме горди, че създаваме знаещи и можещи кадри за родния бизнес.

И, разбира се, направихме много снимки, на които да запечатаме интересните моменти от нашите гостувания. Надяваме се те да са само поредните, предшестващи много други подобни срещи с нашите партньори по дуално образование.

Галерия