Пилотни обучения по Гражданско образование за учениците от 12 клас_2 част

Днес, 14.11.2019 г., премина втората част от пилотните обучения по Гражданско образование, които се провеждат от обучители на Sofia Platform Foundation и г-жа Наташа Басарова, учител по дисциплини от цикъл „Философия“ и психолог на училището ни.

По време на първата част от двучасовото занятие младежите от 12Б клас се запознаха с мотото на Кмета на Община Плевен, г-н Георг Спартански, „Със сърце за Плевен, и с Плевен в сърцето“ и неговото виждане за града ни – исторически град с традиции и много перспективи за развитие. Разгледаха актуални документи на Община Плевен, Плана за развитие за периода 2014-2020 година, Плана за интегриране на гражданите от ромски произход и др.

През втория час дванадесетокласниците отново проведоха работа по групи с идея да се стигне до конкретно предложение за промяна на града с цел привличане на младите хора – нови работни места, които липсват за завършващите средни професионални специалисти; работни заплати, които са сравними със заплатите в другите големи градове на страната ни.

След представяне на идеите се стигна до оформяне на следното предложение – изготвяне на петиция, която да бъде представена в интернет пространството на гражданите на града ни за обсъждане и връчването й на Кмета от инициативен комитет.