14.12.2019 г._Николай Александров-Лесидренски от 12б клас с награда от IV ученически конкурс „Пространство и време“

На 14 декември 2019 г. в Аулата на Великотърновския университет „Свети свети Кирил и Методий“ се състоя заключителният кръг на състезанието „Пространство и време“. Конкурсът се провежда за ученици в гимназиален курс (15-19 години). Участниците се разпределят в две възрастови групи: ІХ–Х и ХІ-ХІІ клас. Участието в конкурса е индивидуално или групово. Индивидуално участие се изисква за учениците, които през настоящата учебна година завършват училище. За учениците от ІХ–Х се допускат и групови разработки. Конкурсните разработки могат да бъдат в следния формат:

  • писмени (историческо/географско есе, реферат)
  • визуални (постер, мултимедийна презентация)
  • електронни (блог на тема „Споделено за географията“)

Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, получават книги и специална ГРАМОТА на Историческия факултет. На учениците от ХІ-ХІІ клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет. На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50–6.00“, кандидатстудентската такса (40 лв.) се поема от ръководството на факултета.

Нашият зрелостник Николай Александров-Лесидренски от 12б клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ участва и в двата раздела на конкурса – история и география. В раздел история Ники представи и защити темата „Човекът, с който се гордее моят род“ чрез мултимедийна презентация. В раздел география се състезаваше с есе на тема „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн).

С гордост споделяме успехите на Ники, който се представи отлично и съгласно регламента на конкурса вече е студент в Историческия факултет на ВТУ, специалност „Археология“.