28.02.2020 г._Семинар по национална програма „ИТ бизнесът преподава – Модул 1″

На 28 февруари 2020 г. се състоя първото от поредицата мероприятия по Национална програма „ИТ Бизнесът преподава“. Професионална гимназия по механоелектротехника е едно от трите училища в страната, което се е класирало и по трите модула на проекта.

◊ По Модул 1 представители на технологични фирми водят семинари пред учениците, на които представят своите фирми; възможностите за реализация, които предлагат; демонстрират интересни теми и свои разработки по тях.

◊ По Модул 2 ИТ специалисти се включват в учебния процес в училище, като водят теоретични занятия съвместно с учителите по теми, заложени в учебните програми по предмети от направление „Компютърни науки и технологии“.

◊ По Модул 3 учителите имат възможност да обогатят своите знания и умения на място в ИТ фирми чрез участие в семинарни и практически занятия.

Нашата първа среща от Модул 1 бе с г-н Борислав Михайлов – инженер по качеството в българския клон на една от най-големите ИТ фирми в света VMware, с основно седалище в САЩ, Калифорния и над 20 000 служители в повече от 100 държави по света. Темата на срещата бе „Уеб програмиране. Работа и обучение в ИТ сектора“. Целевата група бяха ученици от 12 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ от ПГ по механоелектротехника – гр. Плевен. Семинарът се състоя в бизнес залата на нашия добър партньор в дуалната система на обучение – фирма „Офис решения БГ“ ЕООД с управител г-жа Камелия Дишева. Гости на събитието бяха инж. Цветелина Стойкова, директор на ПГМЕТ – Плевен; инж. Ивалина Лазарова и инж. Валя Иванова, преподаватели по професионална подготовка за специалност „Компютърна техника и технологии“ и г-жа Цветанка Манолова, координатор на гимназията по проекта.

Г-н Михайлов запозна учениците с направленията, по които фирма VMwear създава софтуерни продукти и решения. Той представи структурата на компанията и възможностите за избор на кариера и развитие в професионален план. Това, което най-много вълнува в момента бъдещите абитуриенти, е изборът на специалност и висше учебно заведение, в което да продължат своето образование. По много достъпен и непринуден начин лекторът направи обзор на университетите в страната, които предлагат специалности с техническа ориентация в направление „Компютърни науки и технологии“.

Дванадесетокласниците научиха нови и интересни факти за програмиране на езиците Java и Python. Възползвайки се от възможностите, които предлага проектът, като размножаване на учебна документация, сме в процес на подготовка на „Наръчник по програмиране на Python“. Същият ще бъде напечатан и подвързан с любезното съдействие на „Офис решения БГ“.

Предстоят ни още интересни срещи по Националния проект „ИТ Бизнесът преподава“, за които ще Ви информираме своевременно.

Галерия