Юни ‘2020_Държавен изпит по практика на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Последното препятствие по пътя към дипломирането – държавният изпит по теория и практика на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
На 5 юни 2020 г. нашите зрелостници от двете специалности – „Електрообзавеждане на производството“ (първи випуск ученици по дуалната система на обучение) и „Компютърна техника и технологии“, се явиха на държавния изпит по теория. След година усилена подготовка, на която не попречи дори дистанционната форма на обучение, всички младежи показаха завидни теоретични знания по избраните от тях професии.

Но освен на теория те придобиха много практически знания и умения в часовете по учебна и производствена практика. А момчетата от специалност „Електрообзавеждане на производството“ две години работиха в реална работна среда заедно със своите наставници във фирмите-партньори в дуалното обучение – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Ваптех“ ЕООД и „Метални конструкции – Плевен“ ЕАД. Представители на фирмите присъстваха и на двата изпита, като взеха участие в оценяване работата на учениците.

Лабораториите и работилниците бяха подготвени от колегите, водещи часовете по дисциплините от професионалната подготовка: ЕО – инж. Ирина Людиева, инж. Валентин Иванов и инж. Красимир Иванов; КТТ – инж. Ивалина Лазарова, инж. Валя Иванова и инж. Тихомир Мачев. Младежите и девойките отново доказаха, че ненапразно са избрали за свое училище Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен. Те демонстрираха своите професионални умения с лекота, бързина и сръчност.

Всички явили се ученици в дневна, дуална и самостоятелна форма на обучение на ДИ за придобиване на СПК издържаха успешно последната проверка и на 26 юни 2020 година ще получат своите свидетелства за професионална квалификация, които ще им позволят една успешна реализация на трудовия пазар не само в родината, но и зад граница.