20-22.07.2020 г._Участие на ПГМЕТ в информационно събитие по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в гр. Луковит

На 20-22 юли 2020 г. в хотел „Дипломат Плаза“ в гр. Луковит се състоя информационно събитие по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с представители на три области от Северозападна България, в които е предложена тази форма на обучение – Плевен, Ловеч и Враца.

ПГ по механоелектротехника – Плевен се включи още в първия ден на събитието с представяне на добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване сътрудничеството между училището и бизнеса. През тази учебна година завърши първият дуален випуск от специалност „Електрообзавеждане на производството“. Училището ни извървя и проследи пълния цикъл на организация и работа съвместно с представители на бизнеса от града ни. Споделихме опита си в работата и в разрешаването на ситуации, с които сме се сблъсквали.

Нашето представяне и споделения опит от колегите ни от други училища показаха на бизнеса и на тези, които тепърва ще кандидатстват за участие в проекта, колко са ползотворни подобни мероприятия.

Във втория ден на събитието присъстваха заместник-министърът на образованието г-жа Таня Михайлова, координаторът за проекта от страна на МОН – г-жа Маргарита Гатева, началник отдел „Съдържание на професионалното образование и обучение“ в дирекция „Професионално образование и обучение“, и г-жа Калинка Кирилова – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Плевен. Присъстващите бяха запознати с нормативната уредба и документите за участие в дуалната система на обучение. Бяха обсъдени възможности за разширяване обхвата на тази форма на образование.

ПГ по механоелектротехника – Плевен беше представена от екип:

инж. Цветелина Стойкова – директор, национален експерт дуална система на обучение в рамките на Българо-швейцарския проект ДОМИНО;
инж. Емил Тодоров – заместник-директор по административно-стопанската дейност, преминал обучение по проект ДОМИНО за създаване на НИП (национални изпитни програми);
инж. Ирина Людиева – учител-методик, приключил успешно първия випуск в дуално обучение по специалността „Електрообзавеждане на производството“.

По покана на ръководството на събитието гостуваха и представители на фирми, с които си партнираме в този вид обучение: „Офис решения БГ“ ЕООД с управител г-жа Камелия Дишева, „Илинден“ ЕООД с ръководител „Човешки ресурси“ г-жа Елица Стойкова и „Леони България“ ЕООД с ръководител „Човешки ресурси“ г-жа Катя Илиева.

Бъдещето на професионалното образование е в дуалната система, в близкото партньорство и сътрудничество между училища, фирми и родители. Надяваме се подобни срещи да се превърнат в една добра традиция за споделяне на опит, добри практики и нови идеи.