Ден на учителя

„Най-важното явление в училище, най-поучителния предмет, най-живият пример за ученика е самият учител.“ – Фридрих Дистервег