Сключени договори с фирми за дуално обучение

Ваптех адПрез втората половина на месец септември 2020г. учениците от 12 клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“ от дуална система на обучение, подписаха трудови договори за работа във фирмите “ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „АС – ДС“ ООД, където работеха и през учебната 2019/2020 година. Това е вторият випуск завършващи ученици от дуалната система на обучение (обучение чрез работа), което се осъществи благодарение на участието на ПГМЕТ – Плевен в Българо-швейцарския проект „Домино“.
Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика или като обучение чрез работа и при специалностите „Микропроцесорна техника“ и „Машини и системи с ЦПУ“, а работодалите са „УниПос“ ООД, „Метални конструкции“ АД, „Илинден“ ЕООД, „Ваптех“ ЕООД и „Офис Решения БГ“ ЕООД. Всички новозаписани ученици от дуално обучение получават стипендия, докато подпишат договори със съотвената фирма.
В 11 клас учениците работят във фирмите 2 дена в седмицата, а останалите дни учат в училище. В 12 клас провеждат практическото си обучение в реална работна среда във фирмите 3 дена седмично, а на училище са останалите 2 дена. И през двете години обучаващите имат сключени трудови договори, получават заплата – 90 процента от минималната работна заплата почасово, работно облекло и имат застраховки. На базата на натрупания стаж при дипломиране учениците получават и трудовите си книжки.
Голяма част от вече завършилите ученици продължават работа в партньорските ни фирми, като учат задочно висше образование по специалността.
Изключително сме благодарни на Евгения Накова, Ралица Янева, Нора Петрова, на партньорските ни фирми за подкрепата и доверието, което ни оказват, за търпението, което проявяват при обучението на учениците, за съпричастността им.