Благодарим на НАП-Плевен

През новата учебна година ПГ по механоелектротехника – Плевен разшири гамата на специалностите от направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. Учениците придобиват професия по специалностите „Телекомуникационни системи“, „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и „Микропроцесорна техника“. Качествено образование се постига с добър екип от опитни преподаватели в съчетание с добре оборудвани компютърни зали, учебни лаборатории и специализирани кабинети.
Цялата училищна общност изразява своята благодарност към ТД на НАП – Велико Търново в лицето на г-жа Цветомила Потурлиева, директор на офис Плевен, за дарените 40 настолни компютърни конфигурации. Директорът на ПГМЕТ, инж. Цветелина Стойкова, връчи благодарствено писмо и отбеляза, че с дарените компютри ще бъдат оборудвани две лаборатории, кабинет по техническо чертане и кабинет по програмиране.
Надяваме се ползотворното сътрудничество между нашата образователна институция и ТД на НАП да се развива във времето и да се превърне в едно дългосрочно и полезно партньорство и за двете страни.