Будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно. С такива мисли и убеждениия учениците от клуб „Краезнание“ и „Театър в рими“ представиха табло и презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Днес, от дистанцията на изминалите векове, още по-убедетелно звучат пророческите думи на Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, култура , писменост и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина.

На 1 ноември се прекланяме пред многобройните дейци на словото, на онези творци, които успяха да пренесат мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.

Благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители !

Честит празник!