ПГМЕТ-Плевен обявява предизвикателство към свои настоящи и вече завършили ученици
като обявява конкурс за написване на есе на тема:

„Как професионалното обучение ми помогна да открия своето призвание“

Краен срок за предаване на произведенията: 10.11.2020 год.
На победителите ще бъдат връчени грамоти и предметни награди, а победилата творба ще бъде споделена на сайта ни.
Есетата можете да изпращате на email: pgmet_pleven@mail.com

Пожелаваме УСПЕХ на всички, които желаят да се включат в предизвикателството!