Открий своя талант. Своя път. Своя избор.

„Европейската седмица на професионалните умения“ стартира за пета поредна година под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“
Началото бе дадено чрез информационна кампания в ПГМЕТ. Представени бяха специалностите в гимназията и възможностите за обучение и реализация.
С виртуална разходка в електрическа подстанция на „ЧЕЗ Разпределение България“АД, учениците от специалност „Електообзавеждане на производството“, дуална форма на обучение, се запознаха отблизо със закрита и открита разпределителна уредба 110/20/10 kV, захранваща голям район на територията на град София.
Присъдената първа награда от включилите се в предизвикателството, отправено към бивши и настоящи ученици, е на
Боян Бойчев – „Как професионалното обучение ми помогна да открия своето призвание“