Интерактивен дисплей в училище

Участвайки в Националната програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ 2020, ПГМЕТ обогати възможностите си за дигитално обучение. Монтиран бе интерактивен тъч скрийн дисплей Vestel 65 IFX, който има възможност за:

  • леснен и бърз достъп до образователни ресурси за провеждане на интерактивен учебен час;
  • превключване от писането на бележки към навигирането между различни приложения и обратно;
  • създаване на видео или аудио файлове към приложения за обучение или лекционни материали.