План-прием за 2021/2022 учебна година

Благодарим на всички представители на фирми-партньори, които се присъединихa във видеоконферентна среща, инициирана от ПГМЕТ-Плевен на тема „План-прием за учебната 2021/2022 година“.
Презентация запозна новите и настоящи партньори с водещите проекти на гимназията, с дейността през годината и с настоящата визия за развитие. Инж. Цветелина Стойкова, директор на ПГМЕТ, предложи и разясни специалностите и професиите, върху които да обединим усилия за стратегическото развитие на училището.
Ралица Янева и Невена Дилкова споделиха мнение за отличната подготовка на учениците ни.

Благодарим на всички партньори и вярваме, че дълготрайното ни и ползотворно сътрудничество ще продължи!