Осигуряване на съвременна образователна среда

За осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за подготовка на конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходима модерна образователна среда с обновено специализирано оборудване.
За създаване на модернизирано обучение е нашия коледен подарък, Струг CNC с управление EMCO Concept Turn60. Доставянето му е по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Престои пристигането и на симулатори, чрез които учениците могат да изпълняват програми, да управляват начина на използване на металорежещите инструменти и да извършват всякакви промени в управлението, точно както биха могли да го правят в реална производствена среда.