Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед № РД-01-20/15. 01. 2021 г.на Министъра на здравеопазването и писмо на МОН от 18. 01. 2021 г. се разрешава присъственото провеждане на практически часове, които не могат ефективно да се осъществяват в електронна среда.
Подробна информация за организираното практическо обучение, учениците ще получат от класните ръководители и учителите по практика.