Първо място в национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”

ПЪРВО място в петото национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” на тема „ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ“ за Георги Тулев от XI Б клас, с ръководител инж. Красимир Иванов. Организатори на състезанието са Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна.
Според регламента на състезанието участниците разработват есе, портфолио с презентация, макет с презентация, разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния процес или филм с продължителност до 10 мин.
Мотивиран и подготвен с макет и презентация, Георги успешно защити чрез дискусия разработката си на тема „Електронно устройство за автоматично повторно включване на електропровод“.

Пожелания за успехи и занапред на Георги Тулев!
Момент от съобщаване на класирането.