Изпращане на випуск’2021

Последен училищен звънец на нашите дванадесетокласници – усмихнати, щастливи, устремени напред към мечтите си
…Учебниците са затворени, тетрадките ще потънат в прах, кориците им ще избледнеят, докато някога, след години, в миг на носталгия ще се сетим за тях, за да ги отворим, за да си спомним за безгрижните ученически години, за да разкажем на децата си…
Грамота за отличен успех през целия период на обучение на Светлин Стоянов от XIIA клас Грамота за активна извънкласна дейност в професионално направление на Николай Фучалски от XIIБ клас Грамота за активна извънкласна дейност на Емили Борисова от XIIA клас Грамота за отличен успех на Ростислав Воденичаров от XIIA клас Грамота за отличен успех, примерно поведение и активна извънкласна дейност на Николай Димитров от XIIБ клас Грамота за отличен успех и активна извънкласна дейност на Аксения Андреева от XIIБ клас
XIIБ клас с ръководител Юлия Младенова