Бизнесът в подкрепа на училището

И тази година ПГМЕТ – Плевен бе класирана и по трите модула от Национална програма „Бизнесът преподава“. В края на учебната година бяха проведени събития по нея, които се превърнаха в чудесна демонстрация на съвременните технологии, бяха атрактивни и полезни както за учениците, така и за техните учители.
Координатор по проекта е г-жа Цветанка Манолова, която съвместно с фирмите-партньори по проекта направи отлична организация по подготовката и реализацията на мероприятията.
И така:
Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ с фирма-партньор „Вали Компютърс“ ООД – гр. Велико Търново
На 11.06.2021 г. се състоя демонстрационен семинар на тема „Роботика“ с лектор Теодора Върбанова, представител на „Майкрософт България“. Пред учениците бе представен малък робот „Робко“, който изпълнява команди за движение, звук и светлинни ефекти. В момента в БАН се разработва серия на робота, която ще бъде в помощ на хора с двигателни затруднения. Наши ученици успяха да напишат кратка програма на езика Python (на базата на своите знания по друг език за програмиране), с която накараха Робко да се движи по произволно генериран маршрут, да сменя цветовите си индикации и да издава различни звуци при достигане на препятствия.
На 15.06.2021 г. отново имахме среща с представител на фирма „Вали Компютърс“ ООД – Ивайло Петков. Присъстващите подробно се запознаха с различните видове 3D принтери, принципите им на работа, видовете пълнители за принтиране и спецификациите на работа. Разговорът протече в непринудена обстановка, децата задаваха много въпроси, а в края на срещата лекторът раздаде много сувенири, изработени на 3D принтер.
Модул 2 „Включване на бизнеса в учебния процес в училище“ с фирма-партньор „Мусала Софт“ АД – гр. София
В два поредни почивни дни – 13 и 20.06.2021 г. учениците от 9а клас, специалност „Системно програмиране“ се включиха в обучение по Уеб програмиране на езика C#. Лектори бяха Ивайло Желев и Галин Господинов. Децата научиха много нови неща, надграждайки своите знания и умения, придобити в часовете по програмиране. Бяха активни участници в беседите, задаваха въпроси и грамотно отговаряха на такива. Всеки един от учениците в края на учебната година ще получи удостоверение за завършено 2-дневно (12 часа) обучение по Уеб програмиране на C#, а също така флаш памет със записите от обученията и два електронни учебника за програмиране на C# и Python.
Модул 3 „Учители в предприятия“ с фирма-партньор „БКК 95“ ООД – гр. Монтана
В периода 28 юни – 2 юли в рамките на 40 часа на обучение във фирмата ще бъде инж. Емил Тодоров, заместник-директор по УПД в ПГМЕТ. Темите, които ще бъдат разгледани, са:
– Запознаване с възможностите на металообработващи центри – 3 и 5 оси;
– Запознаване с управление на SIMENS 840D и неговите диалогови режими за програмиране;
– Създаване на 3D модели в среда SOLIDWORKS, използване на САМ модули за създаване на управляващи програми за металообработващи машини с ЦПУ;
– Запознаване с възможностите на 5D тръбоогъващи машини с ЦПУ;
– Програмиране на 5D тръбоогъващи машини с ЦПУ.
Знанията и уменията, които инж. Тодоров придобие по време на обучението, ще бъдат изключително полезни за работата с новите машини, които училището закупи по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Удовлетворението от работата е взаимно и в бъдеще с удоволствие ще продължим своите контакти с фирмите-партньори по проекта.