Комуникация и екипност

Екипът на ПГМЕТ се включи в обучение по НП „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ с тема „Ефективна комуникация, управление на конфликти и екипна култура в образователните институции“. Обучителната организация бе „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД.
Лекторът с професионална увереност, умело ни насочи как да изградим модели за създаването, развитието и прилагането за позитивна училищна среда. Дискутирахме за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и избягване на конфликтни ситуации.