СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЯНА НА ИНОВАЦИИ

По НП „Иновации в действие“ учители и ученици от 8, 9 и 10 класове от ПГМЕТ участваха в представяне на учебния интегративен предмет „История на изкуството и културология“. Организация по провеждането на инициативата бе на домакина Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, гр. София. Държавното иновативно училище представи зали, кабинети и производствения корпус на гимназията.
Двете гимназии изготвиха обща програма за мобилност и представяне на иновации.