Да почистим нашето училище

На 11 септември 2021 г. ученици, родители, учители и служители се включиха в инициативата „Да почистим нашето училище“.
С добро настроение и много хъс освежихме класните стаи с циклене, боядисване на стени, чинове, столове.
За пореден път нашите ученици доказаха, че искат, могат и реализират.

Благодарим и на всички отзовали се родители!

Заедно можем повече!