2021.10.05_Поредица от занятия по НП „От връстници, за връстници“

В изпълнение на Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества „От връстници, за връстници“ днес, 05.10.2021 г.,  бе проведена втората от началото на учебната година среща с ученици от осми клас.

Дискусиите водеха техните връстници от девети клас, които вече преминаха обучение през миналата учебна година – Ануар Азиза, Мария Кръстева и Цветислава Димитрова. Занятието бе ръководено от г-жа Антоанета Мачева от ПИЦ – гр. Плевен и инж. Даниела Бенова, класен ръководител на VIIIб клас.

Целта на обученията е да се повишат знанията и  компетентността на младите хора за наркотичните вещества; да се придобият  практически  умения  да се казва „Не“ и да се прави личен избор; да се поема отговорност за собственото си решение; да се избира алтернативно поведение.