2021.11.04_Младежка среща на дванадесетокласниците с представители на JCI България

Днес, 4 ноември, се състоя поредната среща с представители на международната младежка организация JCI България, секция Плевен – президент на секцията Александър Любенов и вицепрезидент Мария Стефанова. За съжаление, предвид епидемичната обстановка и наложените ограничения, срещата бе проведена онлайн.

Темите на разговор бяха: какво очаква младежите след завършване на средно образование; как да се предложат успешно на пазара на труда; какви са проблемите, с които се сблъскват младите хора днес; какви проблеми виждат в нашия град.

Учениците споделиха своите цели и мечти за реализация в България или чужбина. Обсъдиха изключително ниското заплащане на труд на младите хора – без опит, но с много свежи и полезни бинес идеи, липсата на работни места, отговарящи на тяхната професионална подготовка. Засегната бе и темата за чистотата в родния град.

Александър и Мария обещаха, че споделените проблеми ще станат част от направленията, в които работят. Стъпка по стъпка трудностите ще бъдат преодолявани и младежите ще имат възможност за добра реализация в родината.