Седмица на професионалните умения – месец ноември 2021 г.

В седмицата на професионалното ориентиране представяме част от нашите бъдещи випускници – специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Под зоркото око на наставника и с помощта на неговите насоки и напътствия нашите момчета владеят силата на големите машини в халетата на фирмите-партньори по дуалната система на обучение – „Ваптех“ ЕООД, „Метални конструкции Плевен“ ЕАД и „Илинден“ ЕООД.

Уменията, които младежите придобиват по време на практиката в реална работна среда, трудовият стаж и опит съгласно българското законодателство и Кодекса на труда ще им дадат един добър старт при завършване на средното образование. Напускайки родната гимназия, те ще бъдат конкуретноспособни на пазара на труда и ще намерят своята реализация по специалността.