Европейска седмица на професионалните умения

Във връзка с постоянно нарастващата потребност на населението от сигурност и гъвкавост при електрозахранването учениците от 10 б клас, имаха възможност да участват в съвместна инициатива предоставена от партньорите ни в дуалното образование ЧЕЗ България, като темата на презентацията бе дигитализация на мрежата. Гимназистите се впечатлиха от новостите в част разпределение на електроенергията. Особено внимание обърнаха на възможността да изградят малки производствени мощности на основата на фотоволтаични източници, като чрез тях ще могат да захранват своя дом, а посредством разпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение да продават излишъка от енергия след пълна дигитализация.
Инициативата е в продължение на дългогодишната стратегия на ЧЕЗ за подкрепа на българското професионално образование и цели да повиши интереса на младите хора към техническите специалности с профил Електроенергетика, да подкрепи избора им на професия и да предостави информация за иновациите и перспективите за развитие в тази сфера.