Важно

Съобщение

Във връзка с писмо РД-15-656/02.12.2021 г. относно проучване на родителските мнения за възстановяване на присъствения образователен процес  Ви информираме, че е необходимо да се попълни декларация от родителите и учениците за съгласие за тестване на обучаемите с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

декларация до 14г

декларация над 14г